Zoeken
maandag 1 juni 2020 ..:: Algemeen » Lidmaatschap ::..   Inloggen
Lidmaatschap:

 

 

Lid worden:
 
Contributie: 
Bij het aangaan van het lidmaatschap moet de contributie en overige kosten contant worden voldaan. De daarop volgende seizoenen moeten steeds bij vooruit betaling voor 1 september worden voldaan. U ontvangt daarvoor via Dossiers-Online een factuur. Indien de contributie niet op tijd wordt voldaan volgt een boete van 40 euro. Het lidmaatschap wordt telkens voor het gehele voetbalseizoen aangegaan, Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele contributie verschuldigd en volgt er geen restitutie. 
 
Adreswijziging:
Dient zo spoedig mogelijk en uitsluitend schriftelijk te worden gemeld naar:
DRL ledenadministratie, Spinozaweg 498, 3076 ET Rotterdam
of via administratie@svdrl.nl
Opzegging:
opzegging lidmaatschap dient schriftelijk of via email aan administratie@svdrl.nl te worden gezonden

Overschrijving naar een andere vereniging dient voor 15 juni te worden aangevraagd en wordt alleen verleend na betaling van eventuele achterstallige bedragen en teruggave van eventuele DRL eigendommen.
Het lidmaatschap wordt voor telkens een heel seizoen beginnende op 1 juni en eindigend op 31 mei aangegaan. Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk bij de administratie van Sv DRL gebeuren voor 31 mei van het lopende seizoen, indien dit niet is gebeurd, is men ook het nieuwe seizoen contributie verschuldigd. Voor overschrijving naar een andere vereniging dient men altijd aan zijn volledige financiële verplichtingen te hebben voldaan anders wordt geen overschrijving verleend. 

VERPLICHTE VRIJWILLIGERSBIJDRAGE:

Leden,

Op vrijdag 17-7-2019 is er op de algemene leden vergadering ingestemd met een contributie verhoging en het invoeren van het verplichtevrijwilligers bijdrage 

Bij deze contributie zal €50,- vrijwilligersbijdrage komen (per gezin - als u 2 kinderen heeft betaalt u de vrijwillegersbijdrage slechts 1 keer) 

Deze moet gelijk met de contributie worden betaald en zal in de loop van het seizoen terug verdiend kunnen worden. (staat gelijk aan 12 uur vrijwilligerswerk)


U kunt zich aanmelden voor vrijwilligerswerk via vrijwilligers@svdrl.nl

 

 

Hiervoor zijn bepaalde spelregels:  deze kunt u hier vinden: Vrijwilligersbeleid

 

Contributies seizoen 2020 - 2021 : 

lid

contributie

 incl. vrijwilligersbijdrage

Jeugd pupillen

€150,-

€200,-

Jeugd junioren

€170,-

€220,-

G Spelers

€160,-

 

Senioren

€215,-

€265,-

Niet spelend lid

€45,-

 

Trainend lid

€90,-

€140,-

 

 

 

 

* Vastgesteld met instemming van de Algemene Ledenvergadering van 19-07-2019

 


 

Copyright (c) 2020 sv DRL   Gebruiksovereenkomst  Privacybeleid