Zoeken
dinsdag 15 juni 2021 ..:: Algemeen » Normen » Protocol Wangedrag ::..   Inloggen
 Protocol Wangedrag Minimaliseren

DRL vindt dat er op de vereniging sprake moet zijn van een gezond sportklimaat. Dit betekent dat mensen op een respectvolle manier met elkaar en de accommodatie omgaan. Door het hanteren van regels (of afspraken) wil de vereniging dit gezonde sportklimaat creëren. Er zal dan ook adequaat worden opgetreden tegen leden, ouders en supporters die onsportief gedrag vertonen. Ook bij vernielingen in en rond de accommodatie zullen maatregelen worden genomen. De wijzen van optreden en de maatregelen die genomen worden door de vereniging staan hieronder beschreven in het protocol.

Klik hier voor het Protocol Wangedrag.

Als leden/leiders/trainers/ouders zich buiten de regels (of afspraken) bevinden, dan kan er een meldingsformulier worden ingevuld. Deze formulieren zijn beschikbaar bij het jeugdbestuur of hier te downloaden.
De volgende meldingsformulieren zijn beschikbaar.
- Wangedrag spelers in en om het veld
- Wangedrag buiten het veld
- Wangedrag ouders

     


    
Copyright (c) 2021 sv DRL   Gebruiksovereenkomst  Privacybeleid